Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Sbor Křesťanské společenství Nymburk (IČ: 73631183, Vodárenská 123, 288 02 Nymburk, dále jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

 Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • základní osobní údaje členů a dětí členů do 19 let věku (oprávněný zájem)
 • zaměstnanecká agenda (právní povinnost)
 • nákup a prodej zboží a služeb (splnění smlouvy)
 • pořádání seminářů, kurzů a akcí i pro nečleny (splnění smlouvy),
 • dary na činnost, kostelní sbírky (splnění smlouvy – na požádání vystavujeme dárci potvrzení o přijatém daru pro účely odpočtu z daně z příjmů)
 • newslettery, informační e-maily (udělený souhlas)
 • správa zřizovaných právnických osob (právní povinnost)
 • ostatní smluvní vztahy (splnění smlouvy)
 • sběr osobních údajů pro zapojení do mobilní telefonní sítě CKS (splnění smlouvy)
 • ostatní smluvní vztahy s fyzickými osobami (právní povinnost)

Lhůty zpracování:

 • základní osobní údaje členů – neomezeně
 • zaměstnanecká agenda – zákonné lhůty až 30 let (sociální pojištění)
 • nákup a prodej zboží a služeb, dary na činnost – zákonné lhůty – až 10 let (zákon o účetnictví, oprávněný zájem)
 • pořádání seminářů, kurzů a akcí i pro nečleny – 1 rok po ukončení akce
 • newslettery, informační e-maily – do odvolání souhlasu
 • správa zřizovaných právnických osob, ostatní smluvní vztahy – po dobu trvání smlouvy
  a dále 10 let

Předávání os. údajů jiným osobám:

Správce nepředává žádné osobní údaje jiné osobě s výjimkou plnění zákonné povinnosti (mzdová agenda).

Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • není jmenován

Práva subjektu údajů

Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány má mimo jiné i tato práva:

 • informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování

V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se přímo na správce e-mailem na ksnb@wo.cz

 

Petr Plaňanský – pastor KS Nymburk
Jaroslav Litera – statutární zástupce sboru