Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor Křesťanské společenství Nymburk

 
Pokud je někdo ze společenství
(či ve vašem okolí) nemocný,
nebo se vzhledem ke vzniklé situaci ocitl v náhlé nouzi
(potřebuje pomoc, prožívá strach či osamělost),
nechť telefonicky kontaktuje pastora.

Pastor je na telefonu k dispozici 24 hodin denně.

 
 
VŠECHNY AKCE V PROSTORÁCH
KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ NYMBURK
JSOU V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY
DOČASNÉ POZASTAVENY.
V NEDĚLI SE SCHÁZÍME VE VYPŮJČENÝCH
PROSTORÁCH SBORU ČCE - V KOSTELE.
 
Bohoslužba je každou neděli do konce SRPNA v kostele ČCE
na adrese: Smetanova 613/14, Nymburk
od 11:30.
Všichni jste srdečně zváni.
Další akce najdete v kalendáři.
 
Aktuální uspořádání Bohoslužeb viz Kalendář akcí.
 
 
 
 
NEDĚLNÍ VIDEA K POVZBUZENÍ
NE 21. 3. 2021 – V průvodu vítěze
 
 
BAZAR – RECI VĚCI
Bazar probíhá zatím individuálně.
Pokud chcete něco přinést, či máte nějakou potřebu,
je nutné se telefonicky dohodnout na čísle 704 729 945
vždy ve všední den mezi 15.00-18.00
 
 
 

Motto pro rok 2021:

Toto praví Hospodin:
„Dodržujte právo, jednejte spravedlivě,
protože má spása se už přiblížila,
už se zjevuje má spravedlnost.
Blaze člověku, který tak jedná,
lidskému synu, který se toho drží a dbá na to,
aby neznesvěcoval den odpočinku,
který se má na pozoru,
aby jeho ruka neučinila nic zlého.

(Izajáš 56:1-2)

.

 

2021.jpeg

 

Jsme spolu rádi při různých akcích…
 

jakub.jpg

_1130496_2.jpg

img_20210531_225010.jpg

 

lyzari.jpg

 
 

 

NÁMĚTY K PŘÍMLUVNÝM MODLITBÁM NA JEDNOTLIVÉ DNY

PONDĚLÍ: Služba církve ve světě – svědectví víry, naděje a lásky nevěřícím spoluobčanům. Vzdělávání, sociální a lékařská péče o druhé. 

ÚTERÝ: Rodina, škola, zaměstnání – osvědčování víry všude tam, kde působíme (ať už ve škole, práci, v sousedství). Výchova dětí, posilování rodinných svazků.

STŘEDA: Bližní – pomoc těm kolem nás, kteří to potřebují, péče o postižené, nezaměstnané, vězněné, práce se seniory, s alkoholiky, s narkomany, s dětmi, s gamblery, péče v hospicech. 

ČTVRTEK: Společnost – přímluvy za ty, kdo jsou v moci postavení v obcích, krajích,
v naší zemi i sousedních zemích, přímluvy za cizince v naší zemi, prosby za překonávání rasové a národnostní nesnášenlivosti.

PÁTEK: Naše církev a společenství – vyznávání selhání a nedostatků, prosby za odpuštění, ochota ke vzájemné službě, duch jednoty Kristova lidu, přímluvy za vedení církve.

SOBOTA: Pohled zpět a pohled vpřed – poděkování za všechny dary Boží milosti, prosby za odpuštění přestupků, přímluvy za Izrael a jeho ochranu, naděje upřená k druhému příchodu Ježíše Krista.

NEDĚLE: Církev/Boží lid – povzbuzení a obnova duchovního života. Vděčnost za Boží odpuštění a naději věčného života. Přímluvy za různé církve a jejich společenství.  

 

 


Administrace