Jdi na obsah Jdi na menu

Sbor Křesťanské společenství Nymburk

 
Pokud je někdo ze společenství
(či ve Vašem okolí) nemocný
nebo se ocitl v náhlé nouzi
(potřebuje pomoc, prožívá strach či osamělost),
ať kontaktuje pastora či starší sboru.
 
 
 
AKCE, NENÍ-LI UVEDENO JINAK,
PROBÍHAJÍ V NAŠICH SBOROVÝCH PROSTORÁCH. 
 
Všechny akce, stejně jako uspořádání Bohoslužeb, najdete v kalendáři.
 

 

img_20230812_162532_2.jpg

 
 
NEDĚLNÍ SLOVA K POVZBUZENÍ
 

Motto pro rok 2023:

Nyní tedy, je výrok Hospodinův,
navraťte se ke mně celým srdcem.
v postu, pláči a nářku.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv,
navraťte se k Hospodinu, svému Bohu,
neboť je milostivý a plný slitování,
shovívavý a nanejvýš milosrdný.
Jímá ho lítost nad každým zlem.

(Jóel 2:12-13)

Jsme tedy posly Kristovými,
Bůh Vám domlouvá našimi ústy;
na místě Kristově vás prosíme:
dejte se smířit s Bohem!

(2. list Korintským 5:20)


 

Jsme spolu rádi při různých akcích…

 

david_2.jpg

Poslední vystoupení chválícího David-bandu

 

souboj.jpg

Nakonec rozhodl souboj opravdových chlapů

 

serif.jpg

Šerif to v Goldenville neměl s desperáty letos vůbec jednoduché

 

taboriste.jpg

Goldenville - tábořiště 34. PH Royal Rangers

 

slovo.jpg

Když je nedělní slovo velmi názorné...

 

mladosi.jpg

Vstupy mladých dospělých do společenství

 

dominika.jpg

Z prvních letošních křtů

 

zuzka.jpg

Návštěva Zuzky, učitelky a misionářky v Tanzánii

 

celoks.jpg

Celorepublikové setkání Křesťanských společenství

 

chalpaci.jpg

chlapi_2.jpg

Muži na společném výšlapu v Krkonoších

 

r_2.jpg

d_2.jpg

Z večera chval

 

ncb_2.jpg

Nymburk čte Bibli před Městskou knihovnou

 

juniori.jpg

Výlet s mládeží do Prahy

 

stehovaci.jpg

Pomáháme se stěhováním

 

kluci_2.jpg

Výlet s kluky do Jizerek

 

 

 

 

NÁMĚTY K PŘÍMLUVNÝM MODLITBÁM NA JEDNOTLIVÉ DNY

PONDĚLÍ: Služba církve ve světě – svědectví víry, naděje a lásky nevěřícím spoluobčanům. Vzdělávání, sociální a lékařská péče o druhé. 

ÚTERÝ: Rodina, škola, zaměstnání – osvědčování víry všude tam, kde působíme (ať už ve škole, práci, v sousedství). Výchova dětí, posilování rodinných svazků.

STŘEDA: Bližní – pomoc těm kolem nás, kteří to potřebují, péče o postižené, nezaměstnané, vězněné, práce se seniory, s alkoholiky, s narkomany, s dětmi, s gamblery, péče v hospicech. 

ČTVRTEK: Společnost – přímluvy za ty, kdo jsou v moci postavení v obcích, krajích,
v naší zemi i sousedních zemích, přímluvy za cizince v naší zemi, prosby za překonávání rasové a národnostní nesnášenlivosti.

PÁTEK: Naše církev a společenství – vyznávání selhání a nedostatků, prosby za odpuštění, ochota ke vzájemné službě, duch jednoty Kristova lidu, přímluvy za vedení církve.

SOBOTA: Pohled zpět a pohled vpřed – poděkování za všechny dary Boží milosti, prosby za odpuštění přestupků, přímluvy za Izrael a jeho ochranu, naděje upřená k druhému příchodu Ježíše Krista.

NEDĚLE: Církev/Boží lid – povzbuzení a obnova duchovního života. Vděčnost za Boží odpuštění a naději věčného života. Přímluvy za různé církve a jejich společenství.  

 

 


Administrace

 

Příspěvky