Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor Křesťanské společenství Nymburk

 
Pokud je někdo ze společenství
(či ve vašem okolí) nemocný,
nebo se vzhledem ke vzniklé situaci ocitl v náhlé nouzi
(potřebuje pomoc, prožívá strach či osamělost),
nechť telefonicky kontaktuje pastora.

Pastor je na telefonu k dispozici 24 hodin denně.

 
 
AKCE OPĚT PROBÍHAJÍ V NAŠICH SBOROVÝCH PROSTORÁCH. 
 
Všechny akce, stejně jako uspořádání Bohoslužeb, najdete v kalendáři.
 

nymburkzvysky.jpeg

 
 
NEDĚLNÍ VIDEA K POVZBUZENÍ
 
NE 7. 10. 2021 - Už nejsme sirotci
NE 17.10. 2021 - Synové a dcery
NE 19. 12. 2021 – Příběh všech příběhů
 

Motto pro rok 2022:

Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine.
Můj Bůh září do mých temnot.

(Žalm 18:29)

V úctě k Hospodinu je jistota pevná.
jeho děti v něm najdou bezpečí.

(Přísloví 14:26)


 

Jsme spolu rádi při různých akcích…

img_20211222_143005.jpg

img_20211128_113630.jpg

img_20211010_111516.jpg

img_20211010_105743.jpg

k2_2.jpg

jakub.jpg

_1130496_2.jpg

img_20210531_225010.jpg

lyzari.jpg

 

 

 

NÁMĚTY K PŘÍMLUVNÝM MODLITBÁM NA JEDNOTLIVÉ DNY

PONDĚLÍ: Služba církve ve světě – svědectví víry, naděje a lásky nevěřícím spoluobčanům. Vzdělávání, sociální a lékařská péče o druhé. 

ÚTERÝ: Rodina, škola, zaměstnání – osvědčování víry všude tam, kde působíme (ať už ve škole, práci, v sousedství). Výchova dětí, posilování rodinných svazků.

STŘEDA: Bližní – pomoc těm kolem nás, kteří to potřebují, péče o postižené, nezaměstnané, vězněné, práce se seniory, s alkoholiky, s narkomany, s dětmi, s gamblery, péče v hospicech. 

ČTVRTEK: Společnost – přímluvy za ty, kdo jsou v moci postavení v obcích, krajích,
v naší zemi i sousedních zemích, přímluvy za cizince v naší zemi, prosby za překonávání rasové a národnostní nesnášenlivosti.

PÁTEK: Naše církev a společenství – vyznávání selhání a nedostatků, prosby za odpuštění, ochota ke vzájemné službě, duch jednoty Kristova lidu, přímluvy za vedení církve.

SOBOTA: Pohled zpět a pohled vpřed – poděkování za všechny dary Boží milosti, prosby za odpuštění přestupků, přímluvy za Izrael a jeho ochranu, naděje upřená k druhému příchodu Ježíše Krista.

NEDĚLE: Církev/Boží lid – povzbuzení a obnova duchovního života. Vděčnost za Boží odpuštění a naději věčného života. Přímluvy za různé církve a jejich společenství.  

 

 


Administrace