Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor Křesťanské společenství Nymburk

 
Pokud je někdo ze společenství
(či ve vašem okolí) nemocný,
nebo se vzhledem ke vzniklé situaci ocitl v náhlé nouzi
(potřebuje pomoc, prožívá strach či osamělost),
nechť telefonicky kontaktuje pastora.

Pastor je na telefonu k dispozici 24 hodin denně.

 
 
VŠECHNY AKCE V PROSTORÁCH
KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ NYMBURK
JSOU V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY
DOČASNÉ ZRUŠENY. 
 
 
Další info viz Kalendář akcí.
 
 
 
 
NEDĚLNÍ VIDEA K POVZBUZENÍ
NE 15. 3. 2020 - Nestrachujme se, nýbrž buďme vděčni
NE 22. 3. 2020 - Pod Boží ochranou
NE 29. 3. 2020 - Lutherova apokalypsa
NE   5. 4. 2020 - Traťmistr
NE 12. 4. 2020 - Život na plné obrátky
NE 19. 4. 2020 – Čekání na signál
 
 
 

Bohoslužba je každou neděli na adrese
Komenského 1254, Nymburk od 10:00.
Všichni jste srdečně zváni.

 

 
Další akce najdete v kalendáři.
 

beranek_b.jpg

 

Motto pro rok 2020:

Hledejte především jeho království
a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno.

(Matouš 6:33)

Hledejte Hospodina, všichni pokorní země,
kdo jednáte podle jeho práva.
Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru,
snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.   

(Sofonjáš 2:3)

Jeden z týmů, který pro Vás připravuje on-line bohoslužby.

img_20201122_105533.jpg

 

 

Jsme spolu rádi při různých akcích…
 
img_20200913_104751.jpg

img_20200913_102843.jpg

bratrstvo.jpg

kluci.jpg

img_20200906_100826.jpg

brigada_1.jpg

brigada_2.jpg

 

 

NÁMĚTY K PŘÍMLUVNÝM MODLITBÁM NA JEDNOTLIVÉ DNY

PONDĚLÍ: Služba církve ve světě – svědectví víry, naděje a lásky nevěřícím spoluobčanům. Vzdělávání, sociální a lékařská péče o druhé. 

ÚTERÝ: Rodina, škola, zaměstnání – osvědčování víry všude tam, kde působíme (ať už ve škole, práci, v sousedství). Výchova dětí, posilování rodinných svazků.

STŘEDA: Bližní – pomoc těm kolem nás, kteří to potřebují, péče o postižené, nezaměstnané, vězněné, práce se seniory, s alkoholiky, s narkomany, s dětmi, s gamblery, péče v hospicech. 

ČTVRTEK: Společnost – přímluvy za ty, kdo jsou v moci postavení v obcích, krajích,
v naší zemi i sousedních zemích, přímluvy za cizince v naší zemi, prosby za překonávání rasové a národnostní nesnášenlivosti.

PÁTEK: Naše církev a společenství – vyznávání selhání a nedostatků, prosby za odpuštění, ochota ke vzájemné službě, duch jednoty Kristova lidu, přímluvy za vedení církve.

SOBOTA: Pohled zpět a pohled vpřed – poděkování za všechny dary Boží milosti, prosby za odpuštění přestupků, přímluvy za Izrael a jeho ochranu, naděje upřená k druhému příchodu Ježíše Krista.

NEDĚLE: Církev/Boží lid – povzbuzení a obnova duchovního života. Vděčnost za Boží odpuštění a naději věčného života. Přímluvy za různé církve a jejich společenství.  

 

 


Administrace